fbpx

Vår historie

Les mer

Vår filosofi

Les mer

Gårder

Les mer

Butikker

Les mer

Vår historie

Norsk Urkorn eies og drives av Petter Simonsen og ekteparene Anne-Lise og Jon Sørensen, Eirin og Kolbjørn Fagerås. Vi mener at fruktbar jord er den viktigste ressursen vi besitter, og grunnlaget for kornproduksjon av topp kvalitet. Vi er opptatt av å dyrke jorden på naturens premisser; i stedet for kunstgjødsel bruker vi husdyrgjødsel og plantemateriale, og i stedet for å sprøyte mot ugress og insekter, jobber vi hele tiden forebyggende. 

Økologisk kornproduksjon av topp kvalitet krever kunnskap, fokus og hardt arbeid. Det finnes ingen snarveier. Vi i Norsk Urkorn har et ønske om å bidra til god og næringsrik mat på bordet. Derfor tar vi ikke bare hånd om selve korndyrkingen og salget av melet, men prøvebaker og legger ut oppskrifter og baketips her på hjemmesiden. Dette er utviklet med tanke på å gi oss som bruker produktene mest mulig næring, samtidig som vi skal kunne glede oss over vellykket og nydelig bakst. Vi er opptatt av bærekraft og kortreist mat, og har stor glede av å dele dette med andre. Vi ønsker å bidra hele veien "fra fruktbar jord, til næringsrikt bord!"

Kornet blir malt på steinkvern og pakket på Hurum Mølle. Råvarene, dvs. kornet, produseres av oss selv på våre egne gårder; Østre Pavestad Gård i Søndre Høland og Østre Øiestad Gård i Trøgstad, og på noen utvalgte gårder i vårt nærområde. Produktene våre kan kjøpes direkte fra oss, gjerne via hjemmesiden eller nettbutikken vår. Det er også mulig å kjøpe våre produkter fra enkelte utvalgte spesialforretninger.

Vår filosofi

Våre hjerter ligger i produksjon av råvarer av topp kvalitet; fra fruktbar jord, på naturens premisser. God jord- og dyrehelse er grunnleggende for økologisk landbruk, og gjennom solid agronomisk kunnskap jobber vi hele tiden forebyggende. Dagens samfunn preges av store mengder masseprodusert mat av middels eller dårlig kvalitet; lavt næringsinnhold, rester av sprøytemidler og medikamenter, mye tilsetningsstoffer og lange transportdistanser. Vi ønsker å tilby lokalproduserte råvarer av topp kvalitet, laget med kjærlighet til og respekt for naturen.

I økologisk kornproduksjon er det ikke tillatt å benytte kunstgjødsel eller sprøytemidler (ugress, insekter, sopp, modning etc). Det er heller ikke tillatt å benytte genmodifiserte kornsorter som såkorn. Vi går enda lengre, og bruker primært gamle kornsorter som ikke er tilpasset moderne krav til avlingsstørrelse og ytelse, men som har sine opprinnelige egenskaper intakt. 

Vi er lidenskapelig engasjert i økologisk matproduksjon, og vi deler gjerne av vår kunnskap. Vi vil gjerne også lære enda mer! Ta kontakt med oss om du ønsker at vi deler litt av vår erfaring og innsikt, og ikke minst hvis du ønsker å dele din innsikt med oss.

Østre Pavestad Gård

Østre Pavestad Gård ligger i Hemnes, Søndre Høland, og eies og drives av Petter Simonsen. Ekteparet Anne-Lise  og Jon Sørensen har nå flyttet til gården her. De dyrker urkorn og driver Norsk Ullgris DA sammen med Petter, og de er også med på å drive Norsk Urkorn AS.

Petter er 7. generasjon Simonsen som driver Østre Pavestad, og 3. generasjon som bor i de bygningene som i dag står på gården. Til gården hører 400 dekar jord og 1300 dekar skog. Det er også noe leiejord i tillegg til dette. Gården har vært drevet etter økologiske prinsipper siden 2001. Jordene egner seg godt for kornproduksjon, og det praktiseres et aktivt vekstskifte. Det betyr at det rulleres på hva som produseres på hvilke jorder for hvert år. Norsk Ullgris DA har en avlsbesetning av økologisk Mangalica svin / Ullgris på gården.

Petter er i tillegg profesjonell sanger og musiker. For mer informasjon, se www.pettersimonsen.no 

Du finner mer om gården på Facebook på Østre Pavestad Gård

Petter, Anne-Lise & Jon

Østre Øiestad Gård

Østre Øiestad Gård ligger i Trøgstad, og eies og drives av Eirin og Kolbjørn Fagerås. 

Vi er 2. generasjon Fagerås som driver gården. Vi giftet oss i 1995, og har siden den gang drevet gården her. Vi har fire barn sammen, 2 gutter og 2 jenter, født i tiden 1997 - 2002. I 2007 la vi om til økologisk produksjon, både av korn, kjøtt og melk. Melkekvoten vår er 460 000 liter / år. 

Gården har 719 dekar skog og 757 dekar dyrket mark. Vi leier også noe jord i tillegg til dette. På den dyrkede jorda, blir det produsert noe korn, og noe blir brukt til grasproduksjon og beiter. Eirin har jobbet en del som sykepleier, men fra 2014 har vi begge vært fullt engasjert i gårdsdrifta og urkorn-produksjon. 

Det er moro å lage og spise mat av eget dyrket korn, og flott å se at det går an å få til bakingen med mel som har et mykere gluten og høyere næringsinnhold enn det vanlige melet. Veldig godt synes vi det blir også! Dette har vi lyst til å dele med andre.

Eirin & Kolbjørn
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram